اتوبوس کیمچی سه دانش…

اتوبوس کیمچی🚌😍
سه دانشجو آشپزی کره ای با اتوبوسی که تصاویر کیم چی روی آن بود، در مدت ششصد روز به سی و چهار کشور و دویست و دوازده شهر جهان سفر کردند😊
هدف اونها از این کار ترویج و شناساندن کیم چی به مردم جهان بود👌
در طول این مدت هم خودشان کیم چی درست می کردند و هم از شرکت های تولید کننده کیم چی کمک میگرفتند
کپی با ذکر منبع
ما که سعادت نداشتیم اتوبوس کیم چی رو هم ببینیم چه برسه به بقیه چیزا😐
southkoreaseoul kimchibus کره_ای کره_جنوبی اتوبوس 한국 김치 한국요리

Leave A Reply

Your email address will not be published.